วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Asean Languages แอพภาษาอาเซียน            แอพพลิเคชั่น "ภาษาอาเซียน" เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้สื่อสารกันในแต่ละประเทศของภูมิภาคอาเซียน อันได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งแอพพลิเคชั่นภาษาอาเซียนนี้ได้บรรจุคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละประเทศเอาไว้ รวมถึงตัวอย่างการใช้คำศัพท์และที่สำคัญคือมีการเพิ่มเสียงพูดเข้าไปด้วยในตัวแอพฯ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ของคำศัพท์ออกเป็นดังนี้ คือ

1) การทักทาย (สวัสดี, ขอบคุณ, ขอโทษ ฯลฯ)
2) อาหาร
    2.1 อาหาร
    2.2 เครื่องดื่ม
    2.3 ของหวาน
    2.4 เครื่องปรุง
    2.5 เนื้อสัตว์/ผัก
    2.6 อื่น
3) การนับเลข
4)เวลา
    4.1 เวลาช่วงเช้า
    4.2 เวลาช่วงบ่าย
    4.3 เวลาช่วงค่ำ
5)วัน เดือน
6) ช้อปปิ้ง (ราคาเท่าไร ?, ลดราคาได้ไหม ? ฯลฯ)
    6.1 ตัวอย่างการเรียกชื่อสินค้า
7) สกุลเงิน (หน่วยเงิน,เหรียญและธนบัตรที่ใช้บ่อย)
8) การเดินทาง (โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน ?, สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน ? ฯลฯ)
    8.1 สถานที่
    8.2 พาหนะ
    8.3 ทิศทาง
9) สุขภาพ (ปวดหัว, เป็นไข้, เจ็บคอ ฯลฯ)
10) สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ, สบู่ ฯลฯ)
11) อื่นๆ
    11.1 ความรู้สึก
    11.2 ท่าทาง กิริยาอาการ
12) ภาษาบอกรักของฅนในกลุ่มประเทศอาเซียน

       อนึ่ง ทางทีมผู้พัฒนาได้เฝ้าสังเกตและทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแอพพลิเคชั่นอยู่ "ทุกลมหายใจ" เข้าออก หากท่านผู้ใช้มีข้อเสนอแนะหรือพบข้อบกพร่องประการใดต้องการชี้แจง ท่านสามารถติดต่อทีมผู้พัฒนาได้ทาง : http://plus.google.com/+BoxbeyondBlogspot ทุกวัน ! ทุกเวลา ! ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทางทีมผู้พัฒนาขอขอบพระคุณ ^w^

(วันที่เริ่มพัฒนา 27 ‎สิงหาคม 2555)

เวอร์ชั่น 1.0.1
-สามารถย้ายแอพฯไปติดตั้งบน SD Card ได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในเครื่องให้มากขึ้น
เวอร์ชั่น 1.0.2
-เพิ่มฟังก์ชัน "การอ่านออกเสียง" ในภาษาพม่าหมวดหมู่ "การทักทาย"
เวอร์ชั่น 1.0.3
-ปรับปรุงแอพให้สวยงามและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มแถบสีนำสายตา
-เมื่อแตะที่ชื่อหมวดหมู่ เช่น "ทักทาย-พม่า" จะเป็นการเลื่อนหน้าจอไปด้านบนสุด
-ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมคำศัพท์ในบางส่วน
เวอร์ชั่น 1.0.4
-เอาใจคนรักภาษาลาวด้วยการเพิ่มหมวดหมู่ "พยัญชนะ สระ"
-เพิ่มการอ่านออกเสียงทักทายในภาษาเวียดนาม
เวอร์ชั่น 1.0.5
-เพิ่มเสียงทักทายสิงคโปร์และทักทายฟิลิปปินส์

เวอร์ชั่น 1.0.6
-ปรับปรุงการแสดงผลของแอพพลิเคชั่นใหม่ทั้งระบบ
-เพิ่มเมนูรูปภาพสำหรับการเลือก "หมวดหมู่คำศัพท์"
-เพิ่มระบบตัดคำให้เหมาะสมกับขนาดของหน้าจอ
-เพิ่มเสียงพูดในหลายภาษาและหลายหมวดหมู่ อาทิ การเดินทาง การนับเลข เป็นต้น
-แก้ไขหมวดหมู่คำศัพท์ให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
-เพิ่มหมวดหมู่ "วันเดือน", "อื่นๆ"
-ปรับปรุงความถูกต้องของคำศัพท์
-สนับสนุน Android 4.4 KitKat